บริษัท เอพี อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งบริษัท ด้วยบุคลากรมากประสบการณ์ กว่า 29 ปี  เรามีความเชี่ยวชาญด้าน นวัตกรรม เครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร , เครื่องดื่ม , คอสเมติก และเคมีคอล ภายใต้มาตรฐาน GMP &HACCP  ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้า ทันสมัย การออกแบบที่คำนึงถึงผลลัพธ์ และความปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย รองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการลงทุนที่คุ้มค่า การออกแบบที่เน้น เทคโนโลยี และการพัฒนาด้านคุณภาพ Technology, quality and improvement , เล็งเห็นอนาคต ตอบสนองการผลิตได้อย่างเต็มรูปแบบ

และในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ  ผลิตขวดพลาสติก PET  ในกลุ่มน้ำดื่ม และน้ำผลไม้  ด้วยการออกแบบรูปทรงขวดที่ทันสมัย แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ด้วยความใส่ใจด้านคุณภาพ ราคายุติธรรม และคำนึงถึงการบริการเป็นสำคัญ 

บริการ

การออกแบบ เขียนแบบ
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และติดตั้ง

ออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์เป่าขวด

ออกแบบ และผลิตขวด PET
บรรจุน้ำผลไม้ และน้ำดื่ม

ผลงานของเรา

บริษัท เอพี อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้รวบรวมผลงานสร้างขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและความคาดหวังที่สูง